เมนูหลัก

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  ข้อมูลสารสนเทศ
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  admin
  e-office สพป.ปข.2
  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  Myoffice
  OBEC-GATEWAY
  Data Management
  สิ่งขาดแคลนของโรงเรียน

ผลงานกิจกรรม

   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
   ศรัทธายิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา"ครู"
   เดริเวลลี่กับธรรมะสอนใจ
   คริสต์มาสกับซานต้า
   คาราวาน Black Mountain
   ผลงานสร้างรางวัล

ผลงานนักเรียน
  ปีการศึกษา 2558
  ปีการศึกษา 2559
คลังความรู้
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษาฯ
  ภาษาอังกฤษ
  สุขศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  วิชาการ.คอม
หน่วยงานการศึกษา
ค้นหา


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ 1 เมษา 2559
โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนบ้านทับใต้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล จึงได้จัดทำโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์ ในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม และชั่วโมงลดเวลาเรียนของทุกวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนในสถานศึกษา


ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558


Download

     แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558                               ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

     แผนปฏิบัติการประจำปี 2559                               รายงานประจำปี 2559-2562

     เศรษฐกิจพอเพียง                                            คู่มือโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   

     หลักสุตรแกนกลางภาษาอังกฤษ                             คู่มือประชาชน

     บทคัดย่อ การศึกษาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใต้

     พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558

 

           ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึก พัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย   นางสำราญ  แก้วประเสริฐ

 

      web.Zip                FoxitReader              path          rktools                 7-Zip

 

     คลังข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย ปี 2556-2558

     คลังข้อสอบ O-NET ม.3 พร้อมเฉลย ปี 2556-2558

 


ข่าวกิจกรรม

 กิจกรรม » ธรรมะสอนใจกับวันมาฆบูชา 2017 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ธรรมะสอนใจกับวันมาฆบูชา 2017
  

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 โรงเรียนบ้านทับใต้ ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันเดินข...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » ถวายความอาลีย พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียน รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ถวายความอาลีย พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนบ้านทับใต้ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » กิจกรรมวันภาษาไทย รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันภาษาไทย
  เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านทับใต้ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีการแต่งกายแบบไทย ส่งเสริม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255...
  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านทับใต้ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นภายในโรงเรียน โดยม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » การทดสอบ O-net รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
การทดสอบ O-net
  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2560 คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านทับใต้
ต้อนรับท่านเลขาธิการภาค 5 จากก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » วันวชิราวุธ รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
วันวชิราวุธ
  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559  โรงเรียนบ้านทับใต้ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรม » กิจกรรมวันวิสาขบูชา รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครู โรงเรียนบ้านทับใต้ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ผลสำเร็จการบริหารจัดการ

- ได้รับรางวัลการแข่งขันเว็บไซด์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำดับที่ 1 ของโรงเรียนกลุ่มไร่ใหม่
- ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสุขาสะอาดของชมรมส่งเสริมสุขาสะอาด ประจำปีการศึกษา 53-55
-
ได้รับรางวัลชนะเลิศส้วมสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2553  ตามมาตรฐาน HAS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรางวัลระดับทอง จัดกิจกรรมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ อย่างมีส่วนร่วม
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม ชื่อ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ อย่างมีส่วนร่วม
โรงเรียนได้รับรางวัลการคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 
- ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดเต้นนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- เป็นศูนย์ต้นแบบเครือข่ายผู้ปกครองระดับป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ห้องสมุดความรู้

ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร

ผู้บริหารสถานศึกษา
นางศรีสำอางค์  แฉ่งฉายา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้
วัน/เดือน/ปี
พฤษภาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Weblink...

  สพฐ.
  สพป.ปข.2
  กบข.
  คุรุสภา
  สสวท.
  เว็บสุรินทร์
  data center 2010
  รายงาน SP2(E-MES)
  เว็บสมุนไพร
  thainuke
  บ.โฟโต้ฮัทกรุ๊ป จำกัด
  บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด

vote
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
ดีกว่าไม่ทำผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 56
คำแนะนำ: 1
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ

 โรงเรียนบ้านทับใต้ เลขที่ 13  ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2, webmaster: suonrat@hotmail.com

themes by websurin